Risia më e fundit për qytetin e Tiranës, paguani vendparkimin me 1 SMS, pa qënë nevoja të prisni inspektorin në Parkimet Publike.