Terminali i Autobusëve


Tarifat e Terminalit të Autobusëve Ndërqytetas, Zona Jug

 Orët  e Qëndrimit  Tarifa në Lekë
 1 Orë  200
 1-8 Orë  400
 8-24 Orë  700

Tarifat e Terminalit të Autobusëve Ndërqytetas, Zona Jug-Lindje

 Orët  e Qëndrimit  Tarifa në Lekë
 1 Orë  200
 1-8 Orë  400
 8-24 Orë  700

Tarifat e Terminalit të Autobusëve Ndërkombëtarë

 Orët  e Qëndrimit  Tarifa në Lekë
 1 Orë  200
 1-8 Orë  400
 8-24 Orë  700