Parkingu Nëntokësor “Bulevardi i Ri “

Parkingu i dytë Nëntokësor në Bulevardin e Ri, Zona B, e Sherbimit Publik, inaguruar më datë 21 Qershor 2017 nga Kryetari i Bashkisë Z.Erion Veliaj.

Ky parkim ofron kushte të larta sigurie për automjetet, gjithashtu ofron:

  • 328 vende parkimi të ndara në zona të koduara me ngjyrat përkatëse,
  • 8 vende parkimi për Personat me Aftesi te Kufizuara (PAK),
  • sinjalistikë vertikale dhe horizontale,
  • mundësine e karikuesve për makinat që funksionojnë me energji elektrike,
  • shërbim 24 orë,
  • sistem elektronik të posaçëm të hyrje-daljes e monitoruar me 24 kamera sigurie,
  • sistem të fikjes së zjarrit në raste emergjence.

Ky parking nëntokesor ju ofron shërbimin e parkimit me këto tarifa:

  • 0 – 3 orë – 100lek
  • 3 – 8 orë – 250lek
  • 8 – 24 orë – 300lek