Sheshet Tirana Parking

Autovetura sipas intervalit të qëndrimit Tarifa / Lekë
0-5 Minuta Falas
0-3 orë 200
3-8 orë 500
8-12 orë 800
12-24 orë 500
Autobuzat
1 orë 500
1-3 orë 1,000
3-8 orë 2,000
8-24 orë 3,500

Mungesa e biletёs sanksionohet me 3 000 Lekё gjobё.

Pёr Autobuzat raporti 1 me 3

   Abonime pёr vendparkim tё rezervuar nё sheshe

Paketa / Abonimi Tarifa / Lekë
Paketa 1 Mujore 12,300
Paketa 3 Mujore 35,000
Paketa 6 Mujore 67,500
Paketa 12 Mujore 132,000
Autovetura sipas intervalit të qëndrimit Tarifa / Lekë
0-5 Minuta Falas
0-3 orë 100
3-8 orë 250
8-24 orë 300
Autobuzat
1 orë 250
1-3 orë 500
3-8 orë 800
8-24 orë 1,000

Mungesa e biletёs sanksionohet me 1 000 Lekё gjobё.

Pёr Autobuzat raporti 1 me 3

   Abonime pёr vendparkim tё rezervuar nё sheshe

Paketa / Abonimi Tarifa / Lekë
Paketa 1 Mujore 5,000
Paketa 3 Mujore 14,000
Paketa 6 Mujore 27,500
Paketa 12 Mujore 53,000
Autovetura sipas intervalit të qëndrimit Tarifa / Lekë
0-5 Minuta Falas
0-3 orë 50
3-8 orë 120
8-24 orë 250
Autobuzat
1 orë 150
1-3 orë 300
3-8 orë 300
8-24 orë 500

Mungesa e biletёs sanksionohet me 500 Lekё gjobё.

Pёr Autobuzat raporti 1 me 3

   Abonime pёr vendparkim tё rezervuar nё sheshe

Paketa / Abonimi Tarifa / Lekë
Paketa 1 Mujore 2,500
Paketa 3 Mujore 6,600
Paketa 6 Mujore 13,000
Paketa 12 Mujore 25,000