Parkimi në Rrugë

Tarifa e Shёrbimit tё Parkimit në Rrugë

Tarifa bazё e shёrbimit tё parkimit tё administruar nga Bashkia e Tiranёs pёrcaktohet si mё poshtё vijon:

 Zona A

  • Tarifa pёr vendparkim nё rrugё

          100 Leke /ora

            Zona B

  • Tarifa pёr vendparkim nё rrugё

           40 Lekё/ora

           Zona C

  • Tarifa pёr vendparkim nё rrugё

            20 Lekё /Ora

Për të shkarkuar hartën me zonat tarifore klikoni këtu.