Drejtori i Përgjithshëm

Erinda Fino, Drejtor i Përgjithshëm i Institucionit “Tirana Parking”.