Misioni

  • T’ju ofrojmë qytetarëve të Tiranës lehtësimin e parkimit të mjeteve të tyre, nëpërmjet menaxhimit efikas të zonave të destinuara për Parkim Publik.
  • Orientimin e qytetarëve mbi “Parkimin Publik me Pagesë”.
  • Krijimin e sa më shumë Hapësirave Publike për Parkim.