SHËRBIME

♦ Parkimi Publik me Pagesë

 • Parkimi Publik me anë të SMS Payment Zona A, Zona B, Zona C

♦ Parkimi në sheshet Tirana Parking

 1. Selman Stermasi
 2. Asllan Rusi
 3. Qytet Studenti
 4. Avni Rustemi
 5. Infosofti
 6. Diga e Liqenit

♦ Parkimi në sheshparkimet nëntokësore Tirana Parking

 1. Sheshi Skënderbej
 2. Shtatë Xhuxhat
 3. Bulevardi i Ri
 4. Sheshi Italia

♦ Terminali i Autobusëve Ndërqytetas

 1. Terminali i Autobusëve Zona Jug-Veri
 2. Terminali “Asllan Rusi”

♦ Parkim i Rezervuar me Kontratë

♦ Pajisja e qytetarëve me Kartë Rezidenti