NJOFTIM MBI APLIKIMIN PËR KARTËN E REZIDENTIT

Të nderuar qytetarë!

Për shkak të një problemi teknik në aksesin e përdorimit të portalit e-Albania, ju lutemi të paraqitni pranë recepsionit përveç dokumentacioneve si Leja e Qarkullimit të Mjetit dhe Karta e Identitetit, gjithashtu përkohësisht një dokument që vërteton vendbanimin tuaj:

  • Certifikatë familjare (të printuar ose nga portali e-Albania)

ose /

  • Vërtetim Banimi

Faleminderit për mirëkuptimin!