Njoftim mbi Kartën e Rezidentit

NJOFTIM

Në kuadër të vazhdimësisë së Projektit Rezident, për të gjithë banorët të cilët janë pjesë të Zonës 1, e cila përfshinë Njësitë Bashkiake Nr.6 (pjesërisht), 7, 9, 10, 11; dhe banorët e Zonës 4, ku bëjnë pjesë Njësitë Bashkiake Nr.5 dhe Nr.6 (pjesërisht), janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të institucionit Tirana Parking, për të dorëzuar dokumentat për aplikimin e Kartës Rezident, si më poshtë vijojn:

  1. Vërtetim Banimi,
  2. Ϛertifikatë Familjare,
  3. Fotokopje e lejes së qarkullimit/çertifikatës së pronësisë së automjetit.

Ju informojmë se dorëzimi i dokumentave mund të bëhet, nga e Hëna në të Premte, në intervalin kohor 08:00 a.m deri më 16:00 p.m.    

Dorëzimi i dokumentacionit përkatës duhet bërë në:

Rruga “Ali Begeja”, Nd. 16, Kodi Postar 1017, Tiranë

Tel: 04 22 11 111

E-mail: Tiranaparking@tirana.al,

Web site: www.tiranaparking.al,

Facebook: Tirana Parking-Bashkia Tirane

 

FALEMINDERIT

TIRANA PARKING