SHËRBIME

♦ Parkimi Publik me Pagesë

♦ Parkimi në sheshet Tirana Parking

  1. Selman Stermasi
  2. Asllan Rusi
  3. Qytet Studenti
  4. Sheshi Skënderbej
  5. Bulevardi i Ri
  6. Avni Rustemi
  7. Infosofti

♦ Terminali i Autobuzave Ndërqytetas

  1. ZonaJug
  2. Zona Jug-Lindje
  3. Ndërkombëtar

♦ Parkim i Rezervervuar me Kontratë