Njoftim për Rezidentët e Bllokut “Shushica”

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë, Rezident të Bllokut Shushica,
Në kuadër të implementimit të Projektit të Parë Pilot për Kartën e Rezidentit, të gjithë banorët te cilët kanë paraqitur dokumentacionet e nevojshme pranë Dr.Përgjithshme Tirana Parking/Bashkia Tiranë, janë të lutur të paraqiten për të tërhequr Kartën e Rezidentit, Ditën e shtunë & të diel Dt 05 dhe 06 .11.2016 prej orës 10:00-13:00 , pranë zyrave të Tirana Parking.

Rruga “Ali Begeja”, nr.16,Tirane
Tel. +355 (0) 422 11 111
e-mail: Tiranaparking@tirana.al
web site: www.tiranaparking.al
Facebook: Tirana Parking-Bashkia Tiranë

Pasi të pajiseni me Kartën e Rezidentit jeni të lutur , ta ngjisni atë në pjesën e brendshme të xhamit të makinës suaj.
KARTA E REZIDENTIT HYN NE FUQI PREJ DT 07.11.2016
Rezidentët mund të parkojnë PA PAGESË në këto hapësira publike:

  • Vijëzimet e Bardha brenda hapësirave Publike të Bllokut Shushica
  • Vijëzimet e Bardha në Rr. Sulejman Delvina
  • Vijëzimet e Bardha në Rr. Gjik Kuqali

FALEMINDERIT!

TIRANA PARKING