Parkim me SMS

PAGUANI VENDPARKIMIN ME 1 SMS

NË ZONAT A, B DHE C 

Nëse parkoni automjetin tuaj në rrugët me sistem tarifimi, kryeni pagesën vetëm me një SMS në numrin 50500  duke shkruar Targën e automjetit, HAPËSIRË, Zonën e tarifimit A, B ose C).

 

Shembull Zona A: (AA111AZ A) ose (TR2345Z A)

Kjo SMS kushton 100 Lekë dhe nëpërmjet saj ju paguani 1 orë parkimi  në çdo rrugë me sistem tarifimi, në Zonën A.

 

Shembull: (AA111AZ B) ose (TR2345Z B)

Kjo SMS kushton 40 Lekë dhe nëpërmjet saj ju paguani 1 orë parkimi  në çdo rrugë me sistem tarifimi, në Zonën B.

 

Shembull: (AA111AZ C) ose (TR2345Z C)

Kjo SMS kushton 20 Lekë dhe nëpërmjet saj ju paguani 1 orë parkimi  në çdo rrugë me sistem tarifimi, në Zonën C.

Shkrimi i targës duhet të jetë pa hapësira.
10 minuta para përfundimit të afatit tuaj të parkimit të paguar, ju do të njoftoheni me një tjetër SMS paralajmëruese në lidhje me përfundimin e kohës së paguar të parkimit .
Ju mund ta zgjasni kohën tuaj të qëndrimit duke dërguar një tjetër SMS

Në rast se jeni duke parkuar në një nga rrugët e Zonës A, B apo C, ju lutemi të tregoni kujdes në dërgimin e mesazhit duke shkruar Targën e automjetit, HAPËSIRË, Zonën e tarifimit.

Kujdes !
Nëse automjeti  juaj qëndron i parkuar pas përfundimit të kohës së paguar të parkimit, inspektorët e Tirana Parking  bëjnë verifikimet përkatëse në sistem dhe Policia Bashkiake do të aplikojë gjobën ndëshkuese.

Me të ardhurat nga parkimi, kryejmë më shumë investime për Tiranën që duam.