Parkim me SMS

 

PAGUANI VENDPARKIMIN ME 1 SMS

  • Nëse parkoni makinën në rrugët e vijëzuara BLU me të bardhë
  • Dërgoni VETEM targën e mjetit tuaj me një SMS në numrin 50500
  • Kjo SMS kushton 100 Lek dhe nëpërmjet saj ju paguani 1 orë parkimi publik në cdo rrugë me sistem tarifimi, në Zonën A të administrimit të parkimit publik me pagesë
  • 10 minuta para përfundimit të afatiti tuaj të parkimit të paguar, ju do të njoftoheni me një tjetër SMS paralajmërues në lidhje me përfundimin e kohës së paguar të parkimit .
  • Ju mund ta zgjasni kohën tuaj të qëndrimit duke dërguar një tjetër SMS

 

                                                                                                                        Kujdes !
Nëse automjeti  juaj qëndron i parkuar pas përfundimit të kohës së paguar të parkimit, Policia Bashkiake dhe punonjësit e Tirana Parking të cilët verifikojnë pagesën e tarifës së parkimit nga qytetarët, do të aplikojnë gjoba ndëshkuese.