NJOFTIM MBI APLIKIMIN PËR KARTËN E REZIDENTIT

TË NDERUAR QYTETARË PËR SHKAK TË NJË PROBLEMI TEKNIK NË AKSESIN E PËRDORIMIT TË PORTALIT E-ALBANIA, JU LUTEM TË PARAQISNI PRANË RECEPSIONIT PËRVEC DOKUMENTACIONEVE SI LEJA E QRKULLIMIT TË MJETIT DHE KARTA E IDENTITETIT, GJITHASHTU PËRKOHËSISHT DOKUMENT QË VËRTETON VENDBANIMIN TUAJ:

  • ÇERTIFIKATË FAMILJARE (TË PRINTUAR OSE NGA PORTALI E-ALBANIA)

OSE /

  • VËRTETIM BANIMI

FALEMINDERT PËR MIRËKUPTIMIN!