VKB

Vendim nr. 49 Zonat dhe TARIFAT e ParkimitVendim nr. 48 Krijimi Tirana Parking

  • Vendimi i Këshillit Bashkiak nr.48, datë 11.11.2015 “ Krijimin e Tirana Parking si Institucion në Varësi të Bashkisë Tiranë për Administrimin e Shërbimit të Parkimit Publik me Pagesë”
  • Vendimi i Këshillit Bashkiak nr.49, datë 11.11.2015 “Miratimin e Kritereve të Përcaktimit të Zonave të Administrimit të Parkimit dhe Nënzonave të Destinuara për Parkim, si dhe Tarifave të Shërbimit të Parkimit të Administruara nga Bashkia e Tiranës”

VKB

Vendim Nr. 48

Vendim Nr. 49

Vendim Nr. 36

Vendim Nr. 158