Drejtori i Përgjithshëm

Erinda Fino, Drejtor i përgjithshëm i Institucionit “Tirana Parking”.