Drejtori i Përgjithshëm

Eglantina Zere, Drejtor i përgjithshëm i Institucionit “Tirana Parking”.