Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës

Të nderuar qytetarë! Të gjitha Linjat e Autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës janë transferuar në Terminalin TEG. Në tabelën e mëposhtme gjeni të gjitha oraret dhe Linjat e Autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës.