Sheshet Tirana Parking

Sheshparkimi te Stadiumi Dinamo
Sheshparkimi pranë Stadiumit Dinamo është ndërtuar nga Bashkia Tiranë, inaguruar më 16 Nëntor të vitit 2015. Ky sheshparkim ka një kapacitet prej 87 vende parkimi, 3 prej të cilave për personat PAK.

Sheshparkimi te “Asllan Rusi”
Sheshparkimi pranë Pallatit të Sporteve “Asllan Rusi” është ndërtuar nga Bashkia e Tiranës, inaguruar më 21 Janar të vitit 2017. Ky sheshparkim ka një kapacitet prej 78 vende parkimi, 2 prej të cilave për personat PAK.

Sheshparkimi te Diga e Liqenit
Sheshparkimi pranë Digës së Liqenit Artificial të Tiranës është ndërtuar nga Bashkia Tiranë, inaguruar më 14 Shkurt 2018. Ky sheshparkim ka një kapacitet prej 60 vende parkimi, 2 prej të cilave për personat PAK.

Sheshparkimi te Qyteti Studenti
Sheshparkimi pranë Qytetit Studenti është ndërtuar nga Bashkia e Tiranës, inaguruar më 12 Shkurt të vitit 2017. Ky sheshparkim ka një kapacitet prej 112 vende parkimi, 4 nga të cilat për personat PAK.

Sheshparkimi te “Avni Rustemi”
Sheshparkimi pranë sheshit “Avni Rustemi” u ndërtua nga Bashkia e Tiranës, inaguruar më 20 Shkurt 2018. Ky sheshparkim ka një kapacitet prej 28 vende parkimi, një nga të cilat për personat PAK.