Foto Web rruget                                                     

Tarifa e Shёrbimit tё Parkimit në Rrugë

Tarifa bazё e shёrbimit tё parkimit  tё administruar nga Bashkia e Tiranёs pёrcaktohet si mё poshtё vijon:

 

 

 

 

           Zona A

  • Tarifa pёr vendparkim nё rrugё

          100 Leke /ora

            Zona B

  • Tarifa pёr vendparkim nё rrugё

           40 Lekё/ora

           Zona C

  • Tarifa pёr vendparkim nё rrugё

            20 Lekё /Ora

 

Për të shkarkuar hartën me zonat tarifore klikoni këtu.