Zonat Tarifore dhe Tarifat e Shёrbimit tё Parkimit tё Administruar nga Bashkia e Tiranёs.


 • Zona A
 • Zona B
 • Zona C
 • Tarifa pёr vendparkim nё sheshe

  Autovetura sipas intervalit tё qёndrimit

  Tarifa/Lekё

  0-5 Minuta Falas

  0-3 orё

  200

  3- 8 orё

  500

  8- 12 orё

  800

  12 – 24 orё

  500

  Autobuzat

  1 orё

  500
  1- 3 orё

  1,000

  3- 8 orё

  2,000
  8-24 orё

  3,500

  Mungesa e biletёs  sanksionohet me 3 000 Lekё gjobё.
  Pёr Autobuzat raporti 1 me 3

   

  Abonime pёr vendparkim tё rezervuar nё sheshe

  Paketa/Abonimi Orё/Ditё 22 Ditё/Muaj Total Orё Tarifa / Lekё
  Paketa 1 mujore 8 22 176 12,300
  Paketa 3 mujore 8 66 528 35,000
  Paketa 6 mujore 8 132 1056 67,500
  Paketa 12 mujore 8 264 2112 132,000
 • Tarifa pёr vendparkim nё sheshe

  Autovetura sipas intervalit tё qёndrimit

  Tarifa/Lekё

  0-5 Minuta Falas

  0-3 orё

  100

  3- 8 orё

  250

  8 – 24 orё

  300

  Autobuzat

  1 orё

  250
  1- 3 orё

  500

  3- 8 orё

  800
  8-24 orё

  1,000

  Mungesa e biletёs sanksionohet me 1,000 Lekё gjobё.
  Pёr Autobuzat raporti 1 me 3

  Abonime pёr vendparkim tё rezervuar nё sheshe

  Paketa/Abonim Orё/Ditё 22 Ditё/Muaj Total/Orё Tarifa/Lekё
  Paketa 1 mujore 8 22 176 5,000
  Paketa 3 mujore 8 66 528 14,000
  Paketa 6 mujore 8 132 1056 27,500
  Paketa 12 mujore 8 264 2112 53,000
 • Tarifa pёr vendparkim nё sheshe

  Autovetura sipas intervalit tё qёndrimit

  Tarifa/Lekё

  0-5 Minuta Falas

  0-3 orё

  50

  3- 8 orё

  120

  8 – 24 orё

  250

  Autobuzat

  1 orё

  150
  1- 3 orё

  300

  3- 8 orё

  300
  8-24 orё

  500

  Mungesa e biletёs sanksionohet me 500 Lekё gjobё.
  Pёr Autobuzat raporti 1 me 3

  Abonime pёr vendparkim tё rezervuar nё sheshe

  Paketa/Abonim Orё/Ditё 22 Ditё/Muaj Total/Orё Tarifa/Lekё
  Paketa 1 mujore 8 22 176 2,500
  Paketa 3 mujore 8 66 528 6,600
  Paketa 6 mujore 8 132 1056 13,000
  Paketa 12 mujore 8 264 2112 25,000