• Zona A
 • Zona B
 • Zona C
 • Tarifat pёr vendparkim tё rezervuar rrugё

  Paketa/Abonimi Orё/Ditё Ditё /Vit Total Orё Tarifa/Lekё
  Kontrata 1 vit (nga e hёna -tё premte ) 12 264 3,168 221,760
  Kontrata 1 vit (nga e hёna – tё diel ) 24 365 8,760 438,000
  Kontrata 1 vit (nga e hёna – tё diel) 12 365 4,380 306,600
  Kontrata 1 vit (nga e hena – tё premte ) 10 264 2,640 198,000
  Kontrata 1 vit (nga e hёna – tё diel) 10 365 3,650 255,500
 • Tarifat pёr vendparkim tё rezervuar rrugё

  Paketa/Abonim Orё/Ditё Ditё /Vit Total/Orё Tarifa/Lekё
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё premte ) 12 264 3,168 88,704
  Kontrata 1 vit (nga e hёna  nё tё diel ) 24 365 8,760 175,200
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё diel) 12 365 4,380 122,640
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё premte) 10 264 2,640 79,200
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё diel) 10 365 3,650 102,200
 • Tarifat pёr vendparkim tё rezervuar nё rrugё

  Paketa/Abonim Orё/Ditё Ditё /Vit Total/Orё Tarifa/Lekё
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё premte ) 12 264 3,168 44,352
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё diel ) 24 365 8,760 87,600
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё diel) 12 365 4,380 61,320
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё premte ) 10 264 2,640 39,600
  Kontrata 1 vit (nga e hёna nё tё diel) 10 365 3,650 51,100