REZIDENTËT

Informacion i Përgjithshëm mbi Kartën e Rezidentit:

Bazuar Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.49 dt.11.11.2015, Tirana është e ndarë në 4  Zona  Administrimi të Parkimit, si më poshtë: