Njoftim i Ri për Rezidentët e Bllokut “Shushica”

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë, Rezident të Bllokut Shushica,
Në vijim të zbatimit të Projektit për Kartën e Rezidentit, të gjithë banorët janë të lutur të paraqiteni pranëDr.Përgjithshme Tirana Parking/Bashkia Tiranë me VERTETIMIN e BANIMIT për të tërhequr kartën e rinovuar të  Rezidentit çdo ditë jave nga ora 08:00-16:00 si dhe ditën e Shtunë (dt.04.02.2017) dhe të Dielë (dt.05.02.2017), prej orës 10:00 deri në 13:00, pranë zyrave të Tirana Parking.

Rruga “Ali Begeja”, nr.16,Tiranë
Tel. +355 (0) 422 11 111
E-mail: tiranaparking@tirana.al
Facebook: Tirana Parking | Bashkia Tiranë
Twitter: Tirana Parking | Bashkia Tiranë
Instagram: Tirana Parking | Bashkia Tiranë

Pasi të pajiseni me Kartën e rinovuar të Rezidentit jeni të lutur , ta ngjisni atë në pjesën e brëndshme të xhamit të makinës suaj.

Me pajisjen me Kartën e Rezidentit Qytetarët mund të parkojnë PA PAGESË në të gjitha hapësirat publike të parkimit në Zonën 4 , përvec :

  1. Në Rrugët kryesore që i nënshtrohen  sistemit te tarifimit (sipas sinjalistikes vertikale/tabelat  dhe horizontale/vijezimi Blu) :
    1. gjate ditëve të javës (e Hënë- e Premte) nga ora 20:00 deri në orën 07:30, të ditës pasardhëse,
    2. ne fundjavë (të Shtunë/te Dielë).
  1. Shesh parkimet.

FALEMINDERIT!

TIRANA PARKING

Njoftim për Rezidentët e Bllokut “Shushica”

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë, Rezident të Bllokut Shushica,
Në kuadër të implementimit të Projektit të Parë Pilot për Kartën e Rezidentit, të gjithë banorët te cilët kanë paraqitur dokumentacionet e nevojshme pranë Dr.Përgjithshme Tirana Parking/Bashkia Tiranë, janë të lutur të paraqiten për të tërhequr Kartën e Rezidentit, Ditën e shtunë & të diel Dt 05 dhe 06 .11.2016 prej orës 10:00-13:00 , pranë zyrave të Tirana Parking.

Rruga “Ali Begeja”, nr.16,Tirane
Tel. +355 (0) 422 11 111
e-mail: Tiranaparking@tirana.al
web site: www.tiranaparking.al
Facebook: Tirana Parking-Bashkia Tiranë

Pasi të pajiseni me Kartën e Rezidentit jeni të lutur , ta ngjisni atë në pjesën e brendshme të xhamit të makinës suaj.
KARTA E REZIDENTIT HYN NE FUQI PREJ DT 07.11.2016
Rezidentët mund të parkojnë PA PAGESË në këto hapësira publike:

  • Vijëzimet e Bardha brenda hapësirave Publike të Bllokut Shushica
  • Vijëzimet e Bardha në Rr. Sulejman Delvina
  • Vijëzimet e Bardha në Rr. Gjik Kuqali

FALEMINDERIT!

TIRANA PARKING